MY CART (3 ITEMS)

product-thumb
Parachute Jacket
Green / XL
3 × $198.00
product-thumb
Narrow Trouser
Green / XL
2 × $88.00
product-thumb
Bellyless Hoodie
Green / XL
1 × $289.00
SPENT $199.00 MORE FOR FREE SHIPPING TOTAL: $556 PROCEED TO CHECKOUT VIEW CART

Gizlilik Politikası

Silver Miracle Medya Limited Şirketi, spor yayıncılığı alanında faaliyet gösteren, bu faaliyeti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk defa canlı maç yayınları yapan kanal olma özelliği taşıyan Miracle Spor TV oluşturucusu ve yayıncısıdır.

Miracle Spor TV, (“ Kanal” olarak anılabilecektir.) olarak kişisel verilerinizin ve gizliliğinizin korunmasını önemsiyoruz. İşbu Gizlilik Politikası (“ Politika”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, ifşa edilmesi ve imha edilmesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Gizlilik Politikamız, internet sitesi ve internet sitesi ve alt domainleri ile mobil uygulamamız (birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır) için geçerlidir. Hizmetlerimize bağlanan ve/veya kullanan Kullanıcı (birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) işbu Gizlilik Politikası kapsamında Kanal’ın kişisel verileri toplama, işleme, ifşa etme ve imha etme şartlarını ve Kullanım Şartlarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

Gizlilik Politikamız kapsamındaki tüm süreçlerde Kullanıcılarımız [email protected] elektronik posta adresi üzerinden Şirketimiz ile iletişime geçebilecektir.

TANIMLAR

Çerezler: Belirli kullanıcıları tanımlamak ve bu kullanıcıların göz atma deneyimini iyileştirmek için kullanıcının bilgisayarı ile web sunucusu arasında takas edilen, kullanıcı adı ve parola gibi küçük veri parçalarını içeren dosyalar

Hizmetler: İnternet sitesi, alt domainleri ve mobil uygulama

Kanal: Miracle Spor TV internet sitesi

Kişisel veri: Kimliği belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri

Kullanıcı: Hizmetlerimize bağlanan ve/veya kullanan

Politika: İşbu Gizlilik Politikası

Üçüncü Taraf: Reklamcılara, yarışma sponsorlarına, tanıtım ve pazarlama ortaklarına ve içerik sağlayan veya ürünleri veya hizmetlerinin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer kişilere siteye sağladığı linklerle sunulan gerçek/tüzel kişiler

Toplanan Kişisel Veriler

Miracle Spor TV'nin topladığı veriler, kullanılan Miracle Spor TV'nin hizmetlerine ve özelliklere bağlı olarak e-posta adresidir.Çerezler

Çerezler, kullanıcıların Site’nin daha etkin bir şekilde kullanılmasını, erişim sağlanan cihazlarda Site ziyaretlerinde ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sitesi üzerinde kullanılmakta olan çerezler aşağıdaki gibidir:


Çerezin Hizmet Sağlayıcısı

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

Çerezin Türü

Miraclespor

miraclespor_session

Sitenin kullanımı esnasında işlemekte

olan çerezlerdir.

Oturum Çerezleri

Miraclespor

pvisitor

Sitenin kullanımı esnasında işlemekte olan çerezlerdir.

Oturum Çerezleri

Miraclespor

XSRF-TOKEN

Sitenin kullanımı

esnasında işlemekte olan çerezlerdir.

Oturum Çerezleri

Google

Google Tag Manager

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin

hatırlanması, Sitemizin

etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap

verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl

kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla

örneğin Sitemizin görüntülenme dil

tercihiniz işlenir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Çerez Türü

Kullanım Amaçları

Oturum Çerezleri

Sitenin kullanımı esnasında işlemekte olan çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler

Kullanıcının cihazında saklanan ve Kullanıcı tarafindan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik

Sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Site üzerinden sunulan

hizmetlerden yararlanılabilmesi için zorunlu olan çerezlerdir.

Çerezler

Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Sitemizin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.

Kullanıcının, Kanal’a erişim sağladığı cihazın sabi diskinde depolanmakta olan çerezleri, Kullanıcıların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan içerikleri ve reklamları sunmak, Site ziyaret deneyimlerinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

İnternet tarayıcıları genellikle ziyaret edilen sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Kullanıcı, çerez kullanımını engellemek üzere internet tarayıcısı üzerinden gerekli izinleri kaldırabilir.

Kullanıcı, çerezlerin engellenmesi halinde Kanal üzerinde çerezler aracılığı ile sunulan iyileştirme ve hizmetlerden yararlanamayabilirler. Tarayıcıların, çerezleri tüm siteler ve belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırması mümkündür. Kullanıcı, cihazında kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir takip edebilir.

Üçüncü Tarafların Kanalda Link Sunumu

İşbu Kanal’da üçüncü kişilerin web sitelerine link verilmekte, erişim sağlamakta olup bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Kanal tarafindan onaylandığı

anlamına gelmemektedir. Üçüncü kişilerin Kanal’a verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği Kanal tarafindan onaylandığı anlamına gelmemektedir. Kanal, üçüncü kişilerin web sitelerinin ve bunların muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir .

Kanal’a link bağlantısının sağlanmasına izin veriyor olsa da; içeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, hakaret niteliğinde olan, tehdit edici, yakışıksız, genel ahlaka aykırı, karalayıcı, aşağılayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suça teşvik edebilecek veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü, söz, beyan, yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Kanal’ın itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği söz, beyan, yayın veya her türlü ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar.

Kanal yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafindan ekleme ve link verilmesi reddetme ve yasaklama yetkisine sahip olup bu hallerde Kanal’ın talebi halinde Kullanıcı bu tür içerikleri web sitesinden kaldırmayı kabul eder.

Miracle Spor TV Veri Saklama ve İmha Politikası

1- AMAÇ

İşbu Veri Saklama ve İmha Politikası’nın (“Politika”) amacı, verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve saklanmasında kullanılan tüm basılı ve yazılı içerik, bilgi teknolojileri varlıkları ve çevre birimlerinin gerekli durumlarda güvenli ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun bir şekilde imha edilmesini sağlamaktır.

2- KAPSAM

İşbu Politika, tüm kişisel, ticari veri kayıtlarını ve iş süreçlerini kapsar.

3- TANIMLAR

Kişisel Veri: Kişisel veri, bir kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Veri Saklama ve İmha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebini ifade eder.

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade eder.

4- VARLIKLARIN İMHASI

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması, açık rızanın geri alınmış olması veya kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, işlenme şartları ortadan kalkan kişisel veriler, ilgili iş birimi tarafından, iş ihtiyaçları göz önüne alınarak, uygulanan yöntemin gerekçesi de açıklanmak suretiyle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak kesinleşmiş bir mahkeme kararının söz konusu olması halinde mahkeme kararı ile hükmedilen imha yöntemi uygulanmak zorundadır.

Bilgi kayıt özelliğine sahip her türlü cihazın üzerindeki bilgiler yetkisiz erişime karşı silinir ve cihaz üzerindeki disk ve kayıt mekanizması fiziksel olarak tahrip edilir. Ortam/Cihaz İmha Tutanağı bilgi sistemleri operatörü tarafından doldurulur ve imzalanır. Tarih, cihaz bilgisi, imha sebebi vb. bilgiler girilerek imha işlemi kayıt altına alınır.

5- VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNTEMLERİ

Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları: İşletim sistemindeki silme komutu ile silinir.

Taşınabilir Medyada Bulunan Veriler: İşletim sistemindeki silme komutu ile silinir.

Veri Tabanları: Verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanı komutları ile silinir

6- VARLIKLARIN VE VERİNİN YOK EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Fiziksel İmha: Kağıt dokümanların shredder ile parçalanması veya diğer fiziksel ortamlarda bulunan verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi.

Dijital Veri Silme: Elektronik ortamda bulunan verilerin güvenli bir şekilde silinmesi veya üzerine yazılması.

Manyetik Medya Demagnetizasyonu: Manyetik taşıyıcılardaki verilerin demagnetize edilerek geri dönüşümsüz bir şekilde silinmesi.

Donanım Fiziksel İmha: Hard disk sürücüler veya diğer depolama cihazlarının fiziksel olarak imha edilmesi (örneğin, delinmesi).

7- VERİ SAHİBİ TALEBİ ÜZERİNE KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verinin sahibi gerçek kişi, Şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ettiğinde, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesine yönelik talepler ancak ilgili kişinin kimlik tespitinin yapılmış olması kaydıyla değerlendirilecektir. Başvuru yapan kişisel veri sahibine başvuru formunda belirlenen yöntemler aracılığıyla bilgi verilir. Yasal gereklilikler nedeniyle işleme şartları kalkmadıysa; talebe konu kişisel verilerinin silinemeyeceği veri sahibine beyan edilir. İlgili verinin işlendiği birim, kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığını inceler. İşleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileri en geç üç ay içerisinde siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, ilgili verinin işlendiği birim bu durumu derhal aktarım yapılan üçüncü kişiye bildirir ve üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

8- BELİRLİ PERİYOTLAR HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Kişisel veriyi işleyen ya da saklayan tüm kullanıcılar ve veri sahibi birimler işlemeyle ilgili şartların ortadan kalkıp kalkmadığını en geç altı aylık periyodlar içerisinde, kullandıkları veri kayıt ortamlarında gözden geçireceklerdir. Kişisel veri sahibinin başvurusu veya bir mahkemenin bildirimi üzerine, ilgili kullanıcı ve birimler, periyodik denetleme süresine bakmaksızın kullandıkları veri kayıt ortamlarında bu gözden geçirmeyi yapacaklardır. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.